تغییر سیاست ها و آیین نامه اجرایی نان صنعتی

24/مرداد/1398 مقالات بدون دیدگاه

درچند هفته اخیر اخبار زیادی در خصوص تغییر سیاست ها و آیین نامه اجرایی نان صنعتی شنیده می شود. تغییر مدیریت بخش نان صنعتی کشور قطعا" تغییراتی را در اجرایی شدن این طرح وتعاملات دولت با فعالان بخش خصوصی دراین حوزه به همراه خواهد داشت . یادداشت ذیل ارزیابی انجمن ماشین سازان داخلی کشور ازبحث نان صنعتی است که ملاحظه می فرمایید.


پروژه توسعه نان های صنعتی از سال 86 در راستای بهبود وصنعت نان ، افزایش کیفیت وبهداشت وتولید با مقیاس بیشتر وکاهش هزینه های تولید که هم اکنون نان سنتی با آن دست به گریبان است طراحی وبرای اجرا در دستورکار دولت محترم قرارگرفته است ، لیکن این روند آنچنان که پیش بینی شده بود بدلایل عدیده هنوز مراحل اولیه خود را طی می نماید که نشان دهنده آنست که کلیه جوانب امر مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرارنگرفته وضرورت دارد که نیازهای اجرائی آن که به شرح زیر خلاصه می شود درآن لحاظ گردد:
- بهره گیری ازبخشی ازماشین آلات داخلی وتجربیات فنی سازندگان داخلی به منظور تلفیق با ماشین آلات خارجی. درزمینه تولید نانهای حجیم ونیمه حجیم درسطح تولید انبوه، درزمینه ساخت خطوط تولید انبوه نان مسطح ازمرحله سیلو تا بسته بندی  به خودکفا یی نزدیک میباشیم .  
- آشنائی بیشترسازندگان ماشین آلات تولیدداخل باکیفیت، ساختاروچگونگی نحوه تولید انواع نانهای مطابق باذائقه ایرانی.
- انجام کار کارشناسی درسطح گسترده به منظور بهره گیری ازخطوط تلفیقی ماشین آلات ساخت داخل کشور وماشین آلات خارجی به منظور کاهش بودجه طرحهای مورد نظر واقتصادی نمودن پروژه ها .
- حمایت بیشتر وزارتخانه های ذیربط ازتولیدکنندگان داخلی به منظور کاهش وابستگی به ماشین آلات خارجی ، زیرا چنانچه کلیه ماشین آلات خطوط پیشنهادی ازخارج وارد کشور شود ، وابستگی به تخصص خارجی و پشتیبانی و خدمات پس ازفروش را بیشتر خواهد نمود . دراین راستا در زمینه تولید انبوه نانهای حجیم ونیمه حجیم تلفیقی ازماشین آلات داخلی با آن دسته ازماشین آلات خارجی که دراین کشورتوان ساخت آن محدود است مطلوبترین گزینه خواهد بود .
 احساس میشود و بدیهی است که این قبیل سازندگان که سالیان متمادی درکشور به فعالیت مشغولند می توانند درآینده بسیارنزدیک با بهره گیری ازتجارب تولیدکنندگان ودست اندرکاران صنعت نان و با ایجاد مراکزفنی و علمی بمنظور ارائه دانش فنی وکاربردی تولید ، نسبت به تکمیل و رفع نقایص موجود در واحدهای صنعتی تولیدی فعلی اقدام نمایند .
با نگاهی دقیق تر به مطالب فوق الاشاره می توان دریافت که ایجاد واحدهای مکانیزه وصنعتی تولید نان می تواند با توجه به نیاز هرمنطقه با نوع مصرف ، پراکندگی جمعیت واحدهای تولیدی با ظرفیت های کوچک درسطح شهرها و واحدهای متوسط و بزرگتر را در جوار شهرها توصیه پذیر باشد ودو الگو کارگاهی وصنعتی را در برنامه های احداث قراردهد و لذا ایجاد واحدهای با توجه به مکان یابی منطقی تر نماید .
ارزیابی اجمالی ازنقطه نظرهای سرمایه گذاران و متقاضیان احداث واحدهای صنعتی نان نشان می دهد که عموما"متقاضیان بدنبال سرمایه گذاری منطقی ،  بازگشت سرمایه در زمان معقول و تولید بمیزانی کـه در سطح جامعه
 قابلیت فروش داشته باشد می باشند و بدلیل بافت مصرفی جامعه عموما" متقاضی احداث واحـدهای با ظرفیت 3 تا 5 تن می باشند که متأسفانه الگوهایخارجی ارائه شده بدلیل مشخص نکردن نوع تولید واقعی وتطابق با ذائقه مصرف کننده عموما" مورد سوال وایضا" ابهام متقاضیان بوده است.
علی ایحال بمنظور دستیابی به یک استراتژی نوین درصنعت ساخت ماشین آلات تولید نان درکشور نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر با سازندگان داخلی احساس می شود وبدیهی است که این قبیل سازندگان که سالیان متمادی درکشور به فعالیت مشغولند می توانند درآینده ای بسیارنزدیک به دانش فنی ساخت آندسته از ماشین آلاتی که درحال حاضر درکشور تولید نمی شوند مبادرت نمایند . درسال تولید ملی حمایت ازکار وسرمایه ایرانی .
باستناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجمن صنفی تولیدکنندگان ماشین آلات نان وشیرینی تأسیس که فعالیت خود را بطورگسترده شروع نموده می تواند این تعامل وهماهنگی را بین اعضاء خود ایجاد نموده وطرح های کاربردی در مقیاس صنفی وصنعتی را بمرحله اجرا درآورد .
بکمک و همیاری مقامات و مسئولین وزارت صنعت ومعدن و تجارت و ارگانهای ذیصلاح با بهره مند شدن ازتکنوتژی نوین ساخت خطوط تولید نان درظرفیت های متفاوت اطمینان سرمایه گذاران در امورتولید نان بصورت صنفی وصنعتی را جلب نماید.
مهمترین نکته ای که دراین ارتباط باید به آن تکیه نمود ارائه خدمات وپشتیبانی پس ازفروش می باشد که درمقایسه با شرکتهای خارجی از توانمندی قابل توجهی برخوردار خواهند بود.
شایان ذکراست که درصورت تولید وعرضه بخش اعظم ماشین آلات تولید نان درداخل کشور و همچنین وارد نمودن بخش جزئی ازماشین آلات نان ازخارج ازکشور و صرفا" توسط اعضاء انجمن سازندگان، زمینه های لازم برای رشد و شکوفائی این صنعت در داخل کشور فراهم شده و در آتیه ای نزدیک به خودکفائی صنعتی در این زمینه دست خواهیم یافت .

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :