اخبار

کنترل دورریز نان با تولید صنعتی

مدیریت 98 آبان 4

کنترل دورریز نان با تولید صنعتی : مصرف نان صنعتی باید فرهنگ سازی شود . همواره بحث استفاده از نان صنعتی در استان زنجان مطرح بوده ولی این روند کش وقوس های فراوانی داشته و فرهنگسازی نشدن آن روند اقبال عمومی به استفاده از نان های صنعتی را کند کرده است .   مصرف نان صنعتی باید فرهنگ سازی شود

انتقال خط تولید پخت نان صنعتی از کشور به مکه

مدیریت 98 مهر 30

انتقال خط تولید پخت نان صنعتی از کشور به مکه : رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به اینکه نان‌های تولید شده در کارخانه‌های کشور میزبان عموماً با ذائقه زائران ما سازگاری نداشت، امسال برای نخستین بار اقدام به انتقال این خط تولید نان صنعتی از کشور به مکه کردیم.   امسال برای نخستی